Aktivnost: Nadopunite korisnički profil

Izradite vlastiti profil s fotografijom, a polje Opis nadopunite nekim podacima o sebi.  Za ispunjavanje ove aktivnosti opis treba sadržavati najmanje 400 znakova s razmacima. Podaci će biti javno vidljivi u vašem profilu.

Zadnji puta izmijenjeno: Tuesday, 28. January 2014., 23:37