Zaštita autorskih prava na Internetu

Na Internetu ste pronašli odgovarajuću fotografiju za vaš tečaj, kopirali ste je i objavili u sklopu vašeg tečaja. Jeste li pravilno postupili?

Pri korištenju, tj. kopiranju fotografija i drugih sadržaja s Interneta, kao što su audio i video zapisi, trebate provjeriti pod kojim uvjetima su ti sadržaji objavljeni. Svi sadržaji se automatski samim činom objave smatraju zaštićenima, ako nije navedeno drugačije, čak ako i nemaju oznaku copyrighta i tekst u kojem je navedeno da su sva prava pridržana (all rights reserved). U tom slučaju takve sadržaje smijete koristiti samo ako ste dobili dozvolu autora.

To se čini nemoguće ili komplicirano, ali dovoljno je poslati e-mail autoru ako znate e-mail adresu i ako imate dovoljno vremena pričekati odgovor.

Vjerojatno je ipak puno jednostavnije pronaći sadržaje koje smijete koristiti. U posljednje vrijeme moguće je pronaći kvalitetne sadržaje pod Creative Commons licencom. Te sadržaje smijete koristiti, ali pod uvjetima koji su navedeni u samim sadržajima. Najčešće je dovoljno navesti samo ime autora, ali nekada treba i objaviti djelo pod istom licencom, ili nije moguće napraviti nikakve promjene na djelu i dr. Na ovoj adresi možete pretraživati djela objavljena pod Creative Commons licencom: http://search.creativecommons.org/. Google i Flickr također u naprednim postavkama pretraživanja imaju mogućnost pretrage djela pod CC licencom. Također je moguće pronaći djela koja su objavljena pod javnom domenom.

Ove upute nemojte pobrkati s pravilima citiranja djela koje koristite kao izvore, tj. referirate se na njih.

Napomena: Ovaj tekst je neznatno izmijenjena poruka mentora na forumu u sklopu ovog tečaja i može poslužiti samo kao uvod u ovu temu.

 

Last modified: Monday, 9 March 2015, 3:20 PM