Zaštita autorskih prava na Internetu

Na Internetu ste pronašli odgovarajuću fotografiju za vaš tečaj, kopirali ste je i objavili u sklopu vašeg tečaja. Jeste li pravilno postupili?

Pri korištenju, tj. kopiranju fotografija i drugih sadržaja s Interneta, kao što su audio i video zapisi, trebate provjeriti pod kojim uvjetima su ti sadržaji objavljeni. Svi sadržaji se automatski samim činom objave smatraju zaštićenima, ako nije navedeno drugačije, čak ako i nemaju oznaku copyrighta i tekst u kojem je navedeno da su sva prava pridržana (all rights reserved). U tom slučaju takve sadržaje smijete koristiti samo ako ste dobili dozvolu autora.

To se čini nemoguće ili komplicirano, ali dovoljno je poslati e-mail autoru ako znate e-mail adresu i ako imate dovoljno vremena pričekati odgovor.

Vjerojatno je ipak puno jednostavnije pronaći sadržaje koje smijete koristiti. U posljednje vrijeme moguće je pronaći kvalitetne sadržaje pod Creative Commons licencom. Te sadržaje smijete koristiti, ali pod uvjetima koji su navedeni u samim sadržajima. Najčešće je dovoljno navesti samo ime autora, ali nekada treba i objaviti djelo pod istom licencom, ili nije moguće napraviti nikakve promjene na djelu i dr. Na ovoj adresi možete pretraživati djela objavljena pod Creative Commons licencom: http://search.creativecommons.org/

Creative commons pretraga
Creative commons pretraga

Google i Flickr također u naprednim postavkama pretraživanja imaju mogućnost pretrage djela pod CC licencom. Također je moguće pronaći djela koja su objavljena pod javnom domenom.

Google pretraga slika
Google pretraga slika

Pogledajte video zapis koji govori o načinu korištenja Creative Commons licenci:


Što se tiče video zapisa, važno je napomenuti da je ugradnja videa kopiranjem koda dobar način zaštite autorskih prava. Autor pri postavljanju video materijala određuje postavke dijeljenja te može omogućiti ili spriječiti dijeljenje zapisa. Tako objavljen video zapis prikazuje se uvijek s mjesta na kojem je inicijalno objavljen i uključuje podatke o autoru, ako ih je on naveo. Na taj način i prilikom naknadne distribucije poštuju se postavke dijeljenja.

Napomena: zaštita autorskih prava na internetu je vrlo kompleksna. Ovaj tekst služi samo kao uvod i ne donosi cjeloviti uvid u tematiku.

Ove upute nemojte pobrkati s pravilima citiranja djela koje koristite kao izvore, tj. referirate se na njih.

Last modified: Thursday, 26 January 2017, 10:06 AM