Zašto koristiti Moodle - Sanda Šutalo

Zašto koristiti Moodle u nastavi?

Foto_Sanda_SutaloSanda Šutalo, prof.
Tehnička škola Karlovac
Korisnica Loomena od 2010. godine
S obzirom na stalne promjene kojima su podložna sva područja računalstva, od strojnih do programskih cjelina, jasno je da se učenicima ne mogu ponuditi isključivo udžbenici, sadržaji u pisanom obliku, koji se koriste četiri godine bez promjena. Uz njih je potrebno pripremiti i razne dodatne materijale. Ovakva sam razmišljanja pokušavala realizirati na razne načine, koristila sam medije za trajnu pohranu podataka, materijale dijelila lokalnom mrežom u učionici, koristila Edmodo. Nije bilo loše, ali nije bilo nešto čime bih mogla biti zadovoljna. Potom sam upoznala značajke sustava Moodle koji je prerastao u Loomen. Istražujući sustav, zaključila sam da nudi sve što je potrebno da bih kroz njega mogla realizirati svoje zamisli.

2012. pri sustavu Loomen pokrenula sam dva tečaja: Računalstvo za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola RSS1 i Računalstvo za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola RSS2.

S obzirom na ciljanu skupinu, tečajevi se koriste kao podrška kombiniranom obliku nastave; dio nastave odvija se na klasičan način u učionici, dok pojedini dijelovi omogućavaju samostalno, mentorirano, online učenje koje je vremenski ograničeno. Koristeći mogućnosti sustava Loomen, svi materijali za rad: nastavno gradivo prikazano kroz prezentacije, vježbe, zadaci učenicima su, osim na nastavi, dostupni u koje god vrijeme požele. Stoga je obveze propuštene zbog bolesti ili drugih razloga moguće nadoknaditi vrlo jednostavno.

Online komunikacija

Na uspješnost ovakvog načina rada utječe i mogućnost interakcije kroz komunikaciju koja razvija osjećaj pripadnosti grupi. U tečajevima se kao oblik komunikacije koristi forum. Učenici s nastavnicom ili međusobno mogu, korištenjem foruma, razmjenjivati razmišljanja o problemima na koje su naišli, a nastavnica uvijek ima mogućnost usmjeravanja rasprava ili ponude rješenja problema kada smatra da je to potrebno.

Dostupnost

Tečajevi su trenutno zatvorenog tipa, namijenjeni su učenicima kojima predajem. Učenike u tečaj upisujem s početkom nastavne godine, a iz tečajeva ih ispisujem s krajem školske godine.

Zbog prednosti sustava Loomen lako je rukovati razrednim odjelima i grupama unutar njih. Omogućeno je da pojedini sadržaji budu dostupni svim učenicima cijelo vrijeme trajanja tečaja, dok odabrani sadržaji (zadaće, vježbe, testovi) učenicima mogu biti dostupni samo u točno odabranom terminu, onoliko dugo koliko je zadano.

Provjera znanja

Sustav Loomen pruža odlične mogućnosti provjera znanja. Moguće je oblikovati online provjere objektivnog tipa s raznim vrstama zadataka (zadaci višestrukog odabira, kratki odgovori, ugniježđeni odgovori, usporedba parova, oblik istina/laž). Provjere se ispravljaju automatski, pa učenik odmah po završetku online provjere dobiva povratnu informaciju o uspješnosti, oblikovanu npr. na temelju postotne uspješnosti. Pri oblikovanju provjere moguće je koristiti mogućnost slučajnog rasporeda redoslijeda pitanja, te mogućnost miješanja redoslijeda odgovora u zadacima višestrukog odabira. Zbog toga svaki korisnik ima drugačiji izgled provjere što smanjuje mogućnost nepoželjnih ponašanja. Te su mogućnosti korištene u svim online provjerama. Online provjere su u tečajevima oblikovane gdje god je to bilo moguće. Oblikovana je baza s više od 300 pitanja.

Osim online provjera znanja, sustav Loomen omogućava zadavanje provjera u obliku školskih (ili domaćih) zadaća, što je u tečajevima višestruko korišteno.

Tekst zadaće se može postaviti na sustav Loomen, ili se učenicima zadaće mogu podijeliti u pisanom obliku (na tradicionalan način). Aktivnost Zadaća oblikuje se za svaku grupa posebno, za nju se zadaje rok predaje, a nakon termina predaje, Zadaća se sakriva. Na taj način učenici stiču naviku poštivanja rokova, a samim time uče dijeliti vrijeme, s ciljem rješavanja svojih obaveza.


Tečajevima sam zadovoljna jer je uz njihovu pomoć moja nastava postala dinamičnija, a učenike su načinili aktivnim sudionicima procesa poučavanja.

 Last modified: Thursday, 26 January 2017, 5:45 PM