Online suradnja

Modul postavlja koncepte i vještine koje se odnose na pripremu i korištenje online kolaborativnih alata, kao što su skladištenje, produktivnost aplikacija, kalendara, društvenih medija, web sastanci i mobilne tehnologije.

Web dizajn

Modul traži od kandidata razumijevanje ključnih koncepata objavljivanja na web stranici kao i postavljanje i održavanje statičke web stranice.

Uređivanje fotografija

Modul predstavlja osnovne pojmove i vještine na kojima se temelje osnove digitalne fotografije te koristenje aplikacije za uređivanje i poboljšanje fotografija, primijena efekta i priprema fotografije za tisak i izdavaštvo.

IT Sigurnost

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost razumijevanja glavnih pojmova na kojima se temelji sigurno korištenje ICT u svakodnevnom životu i korištenje odgovarajućih tehnika i aplikacija za održavanje sigurnih mrežnih veza, pažljivo i sigurno korištenje Interneta, te prikladno upravljanje podacima i informacijama.

Osnove računala

Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na korištenje uređaja, stvaranje i upravljanje datotekama, mreže i sigurnost podataka.