Topic outline

 • General

  ECDL Syllabus 1.0 HIZ
  European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, e-Citizen i srodni logotipi su zaštitni znakovi The European Computer Driving Licence Foundation Limited ("ECDL Foundation"). Više...

  Creative Commons licenca

  Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.
  Prilikom korištenja djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNet, online tečaj „Online suradnja“, https://tesla.carnet.hr.

 • Online suradnja - uvod

  Modul postavlja koncepte i vještine koje se odnose na pripremu i korištenje online kolaborativnih alata, kao što su skladištenje, produktivnost aplikacija, kalendara, društvenih medija, web sastanc i mobilne tehnologije.

  Po završetku ovog modula kandidat će moći:

  • Razumjeti ključne pojmove koji se odnose na online suradnju i cloud computing
  • Otvoriti korisnički račun i pripremiti ga online suradnju
  • Koristiti online pohranu podataka i web aplikacije za kolaboraciju
  • Koristiti online i mobilne kalendara za upravljanje i planiranje aktivnosti
  • Surađivati i komunicirati pomoću društvene mreže i blogova
  • Dogovarati i organizirati online sastanke kao i koristiti online okruženja za učenje
  • Razumjeti ključne koncepte mobilne tehnologije i koristiti programe kao što su e-mail, aplikacije za sinkronizaciju i ostalo
  • Poglavlje 1 - Osnove online suradnje

  • Poglavlje 2 - Pripreme za online suradnju

  • Poglavlje 3 - Upotreba alata za online suradnju

  • Poglavlje 4 - Mobilna online suradnja