Topic outline

 • General

  ECDL Syllabus 2.0 HIZ
  European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, e-Citizen i srodni logotipi su zaštitni znakovi The European Computer Driving Licence Foundation Limited ("ECDL Foundation"). Više...

  Creative Commons licenca

  Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.
  Prilikom korištenja djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNet, online tečaj „Web dizajn“, https://tesla.carnet.hr.

 • Web dizajn - uvod

  Modul traži od kandidata razumijevanje ključnih koncepata objavljivanja na web stranici kao i postavljanje i održavanje statičke web stranice.

  Po završetku ovog modula kandidat će moći:

  • Razumjeti sve web  koncepte i pojmove
  • Znati temeljna načela HTML-a kao i korištenje oznaka HTML-a za izmjenu izgleda web stranice
  • Koristiti web autorske programe za dizajn i oblikovanje web stranica, formatiranje teksta te rad s hipervezama i tablicama
  • Prepoznati i koristiti uobičajene formate slika i stvoriti web-obrasce na web-stranici.
  • Razumjeti i koristiti CSS
  • Pripremite web stranice za objavljivanje na web serveru
  • Poglavlje 1 - Koncepti weba

  • Poglavlje 2 - HTML

  • Poglavlje 3 - Autorizacija Weba

  • Poglavlje 4 - Korištenje objekata

  • Poglavlje 5 - Stilovi

  • Poglavlje 6 - Pripremiti učitavanje