AMORES reviderede læringsmaterialer for lærere om interaktive IT værktøj anvendt i undervisning i national og Europæisk litteratur - endelig version - DK

Dette online-kursus er udformet for at gøre det muligt for lærere at udvikle de grundlæggende færdigheder som kræves for at anvende interaktive IKT-værktøj for at skabe e-artefakter effektivt, og for at skabe aktiviteter og metoder som motiverer eleverne til at læse og til at lære om deres nationale litteratur og den nationale litteratur i andre europæiske lande.

LLP programme logo AMORES logo

Dette project er blevet dannet med støtte fra den Europæiske Kommission. Dette kursus afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommisionen kan ikke holdes ansvarlig for en hvilken som helst brug af de indeholdte informationer.