Topic outline

 • AMORES reviderede læringsmaterialer for lærere om interaktive IT værktøj anvendt i undervisning i national og Europæisk litteratur - Europæisk litteratur - endelig version

  LLP programme logo AMORES logo

  Dette project er blevet dannet med støtte fra den Europæiske Kommission. Dette kursus afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommisionen kan ikke holdes ansvarlig for en hvilken som helst brug af de indeholdte informationer.

 • Kursusmål

  Dette online-kursus er udformet for at gøre det muligt for lærere at udvikle de grundlæggende færdigheder som kræves for at anvende interaktive IKT-værktøj for at skabe e-artefakter effektivt, og for at skabe aktiviteter og metoder som  motiverer eleverne til at læse og til at lære om deres nationale litteratur og den nationale litteratur i andre europæiske lande. Målet med uddannelsen er også at give lærere kompetence og fortrolighed i at anvende interaktive IT-værktøj i klasseværelse. Hvis kurset ledes af en moderator, kommer det også til at facilitere kommunikation, samarbejde og deling af god praksis mellem deltagerne.

   

  • At komme igang med kursusaktiviteterne

   Læs dette afsdut inden du begynder med aktiviteten. Det beskriver de målgrupper kurset oprindeligt blev lavet til og hvordan aktiviteten bedst udnyttes af andre brugere.

  • Moderatorernes forum

   Denne sektion skal anvendes for at få meddelelser, påmindelser og alt andet som anses vigtigt for hele gruppen. Brugerne bruger Spørgsmål til moderatorerne for at indlede diskussioner de selv vil sætte i gang.

  • Inden workshoppen: Introduktion til Moodle - uge 1

   Dette afsnit indeholder en vejledning som hjælper dig med at anvende og forstå Moodle i en rolle som studerende.  I kommer også til at kunne få rede på/oplysninger om andre kursusdeltagere og moderatorer gennem opslag i forummet.

  • Inden workshoppen: Introduktion til Moodle - uge 2

   Det her afsnit hjælper dig med at blive mere tryg ved at anvende Moodle i rollen som student. Du kommer at kunne dele en video som præsenterer den skole, hvor du underviser, og diskutere de videofilm som publiceres af andre kursusdeltagere. Du kommer også til at opdage hvilket videoværktøj de fleste kursusdeltagere anvender.

    

  • AMORES pædagogik- og teknologi anbefalinger

   Her finder du de dokumenter som beskriver Amores pædagogik, baggrundsteori, og teknologianbefalinger.

    

  • Uge 1: Anvende produktionen af film til uddannelse

   I det her afdeling bliver brugeren bekendt sig med en række forskellige værktøj som anvendes til at skabe videoer og med de mulige anvendelsesområder for video i undervisningen.

  • Uge 2: Værktøj for tegneserier

   I det her afsnit bliver du gjort bekendt med en række forskellige værktøj som anvendes til at skabe tegneserier og med de mulige anvendelsesområder for disse i klassen.

  • Uge 3: Læring baseret på spil

   I det her afsnit stifter du bekendtskab med mulige anvendelsesområder indefor on-line spil i undervisningslektionerne.