AMORES prilagođeni e-learning materijali za nastavnike o interaktivnim IKT alatima za učenje u nastavi nacionalne i europske književnosti

Tečaj je namijenjen nastavnicima koji žele ovladati osnovnim vještinama potrebnima za uporabu interaktivnih IKT alata. Alati će se koristiti u svrhu učinkovitog kreiranja digitalnih artefakata i osmišljavanja aktivnosti kojima se učenike potiče na čitanje djela njihove nacionalne književnosti kao i književnosti drugih europskih zemalja.

LLP programme logo AMORES logo

Ovaj projekt ostvaren je uz financijsku potporu Europske komisije. Mišljenja izražena u ovom tečaju isključivo su mišljenja autora i ne izražavaju nužno stajalište Europske komisije niti se ona može smatrati odgovornom za njih.