AMORES uzupełnione materiały szkoleniowe dla nauczycieli na temat interaktywnych narzędzi ICT w nauczaniu literatury narodowej i europejskiej

Materiały szkoleniowe umożliwią nauczycielom rozwijanie podstawowych umiejętności niezbędnych do korzystania z interaktywnych narzędzi ICT dla skutecznego tworzenia e-artefaktów i planowania działań przewidzianych w metodologii, które będą motywować uczniów do czytania i poszerzania wiedzy o literaturze narodowej i literaturach narodowych innych krajów europejskich.

LLP programme logo AMORES logo

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.