Zadatak 2

kemsijska olovkaZadatak 2

Izradite silabus vlastitog online tečaja kojeg ćete izraditi pomoću alata za udaljeno učenje Moodle.

Elementi koje silabus treba sadržavati su:

  • Opis ciljane skupine polaznika (kome je tečaj namijenjen)
  • Opis potrebnih predzanja
  • Opis nastavnog sadržaja
  • Odgojno-obrazovni ciljevi tečaja
  • Očekivana postignuća polaznika
  • Vremenski plan tečaja
  • Opis elemenata i načina evaluacije znanja
  • Ostale potrebne napomene vezane uz tečaj

Silabus možete izraditi u obliku tekstnog dokumenta koji može sadržavati slike.