Osmišljavanje tečaja

Sadržaj i aktivnosti druge cjeline

Nakon što ste se upoznali sa sučeljem Loomena te uspješno ispunili i poslali zahtjev za otvaranjem vlastitog tečaja, u ovom ćete se poglavlju upoznati s procesom osmišljavanja i izrade silabusa (nastavnog plana) online tečaja koji u cjelokupnom procesu njegove izrade predstavlja izuzetno važan korak.

No prije nego krenete osmišljavati vaš online tečaj upoznat ćete se s primjerima tri online tečaja različitih sadržaja i autora. Imat ćete pristup pojedinim resursima tečaja na osnovu kojih ćete moći usporediti strukturu tečaja, način provođenja tečaja, ciljeve tečaja, grupe polaznika i dr.

Meta mala

Ciljevi druge cjeline

Nakon ove cjeline moći ćete:

  • analizirati primjere online tečajeva prema elementima silabusa
  • osmisliti i i izraditi silabus (nastavni plan) svog online tečaja.

Aktivnosti druge cjeline

  • Pročitajte sadržaj druge cjeline.
  • Napravite Zadatak 2.
CARNet Logo