9.4. Objaviti nastavne materijale na Internetu kao otvoreni obrazovni sadržaj (OER)

U modulu 8 ste napravili i objavili video na kanalu YouTube. Vjerojatno ste odabrali standardnu YouTube licencu. Sad ćete iskusiti kako je to podijeliti svoj sadržaj s drugima na mnogo otvoreniji način.

U radnim materijalima za ovaj modul dali smo vam listu servisa na kojima možete otvoreno razmjenjivati nastavne materijale s Creative Commons licencom. Odlučite želite li objaviti svoj video iz modula 8 ili materijal iz aktivnosti 9.3. Ovisno o vrsti nastavnog materijala, odaberite prikladan servis s liste. Odaberite Creative Commons licencu za vaš sadržaj. U tome će vam pomoći ova infografika: 

 


 

Napišite na forumu modula 6 kratku poruku o okolnostima, ograničenjima i prednostima dijeljenja otvorenih obrazovnih sadržaja u lokalnim nastavnim situacijama. Objasnite zašto se odabrali baš tu licencu za svoj sadržaj?

Vrijeme za izvršenje aktivnosti: 30 min.

Tablica prijevoda:

ENGLESKA VERZIJA

HRVATSKA VERZIJA

Creative Commons Choose the licence for you

Creative Commons bira licencu za vas

Yes/No

Da/Ne

Start

Početak

Do you agree that your work is used and copied by other people?  Legally, without asking permissions, but with attribution to you as an author?

Pristajete li da vaše materijale koriste i kopiraju drugi? Legalno, bez traženja dozvole, ali uz navođenje vas kao autora?

No! Others will be able to use your work only on fair use condition

Ne! Drugi će moći koristiti vaše materijale samo uz uvjet poštene uporabe

Yes! Do you allow for modification of your work?

Da! Dopuštate li preinake na vašim materijalima?

No! Do you agree on commercial use of your work?

Ne! Pristajete li na komercijalnu uporabu vaših materijala?

Yes! Do you agree on using your work publicly also in commercial purposes? Your work can be part of global Open Educational Resources.

Da! Pristajete li na javnu uporabu vaših materijala također u komercijalne svrhe? Vaši materijali mogu biti dio globalnih otvorenih obrazovnih sadržaja

No! Do you want others to use derivative works on the same licence as you?

Ne! Želite li da drugi licenciraju preinake pod istim uvjetima kao i vi?

No! Use the licence: Attribution - Non commercial

Ne! Koristite licencu:  Imenovanje - Nekomercijalno

Yes! Use the same licence: Attribution - Non-commercial - Share alike

Da! Koristite istu licence: Imenovanje - Nekomercijalno – dijeli pod istim uvjetima

Yes! Do you allow that derivative works will be published on the same licence?

Da! Dopuštate li da se prerađeni materijali objave pod istom licencom?

No! Use the licence: Attribution

Ne! Koristite licencu: Imenovanje

Yes! Use the licence: Attribution - Share alike

Da! Koristite licencu: Imenovanje – Dijeli pod istim uvjetima

No! Use the licence: Attribution - NoDerives

Ne! Koristite licencu: Imenovanje – Bez preoblikovanja

Yes! Use the licence: Attribution - NoDerives - Non commercial

Da! Koristite licencu: Imenovanje – Bez preoblikovanje - Nekomercijalno