Učenje u Modulu 9

Cilj ovoga modula je da polaznici steknu vještine traženja, odabira, preoblikovanja, dijeljenja i vrednovanja online nastavnih materijala za strukovne predmete, koje su potrebne za postizanje obrazovnih ciljeva.

Nakon ovoga modula ćete moći:

  • objasniti razliku između sadržaja zaštićenog autorskim pravom i otvorenih obrazovnih sadržaja 
  • razumjeti kako se biraju, preoblikuju i vrednuju nastavni materijali na Internetu
  • birati, prenamijeniti, dijeliti i vrednovati nastavne materijale  na Internetu
  • primjenjivati uvjete Creative Commons licenci
  • birati nastavne materijale prema obrazovnim ishodima

Tijekom ovoga modula očekujemo da ćete:

  • raditi u grupi
  • objasniti u grupi svoj odabir materijala
  • tražiti otvorene obrazovne sadržaje
  • napisati kratki osvrt na nastavne materijale u kontekstu strukovnog obrazovanja
  • objaviti dokaze za Modul 9 u tablici kompetencija
Last modified: Friday, 24 October 2014, 12:46 PM