Komunikacijski i kolaboracijski alati

Sadržaj i aktivnosti osme cjeline

U cjelini koja je pred vama upoznat ćete se s osmišljavanjem komunikacijskih procesa te njihovom ulogom i značenjem u odvijanju online tečaja.

Upoznat ćete se s oblicima komunikacije te s alatima za komunikaciju (forum, poruke, jmail, chat) i kolaboraciju (wiki, blog) implementiranima u sustav Loomen, njihovom svrhom te mogućnostima primjene.

Meta mala

Ciljevi osme cjeline

Nakon ove cjeline moći ćete:

  • razumjeti ulogu komunikacijskih procesa,
  • definirati sinkrone i asinkrone oblike komunikacije,
  • identificirati raspoložive alate za komunikaciju i kolaboraciju u Loomenu,
  • osmisliti i implementirati komunikacijske alate u svoj online tečaj.

Aktivnosti osme cjeline

  • Pročitajte sadržaj osme cjeline.
  • Sudjelujte u aktivnostima ove cjeline (promišljanja i vježbe).
  • Napravite Zadatak 8.
CARNet Logo