Testovi

Uvod u Testove

Testovi, u odnosu na Zadaće, predstavljaju naprednu mogućnost ispitivanja znanja pomoću unaprijed kreiranih pitanja. Moodle nudi dvanaest različitih vrsta pitanja o kojima će više riječi biti u narednim lekcijama.

Evaluacija

Odmah na početku valja naglasiti razliku između pojma pitanja i pojma testa. Nastavnik odvojeno kreira bazu pitanja i odvojeno test u kojem mogu biti korištena sva ili samo neka od kreiranih pitanja. Primjerice, nastavnik može izraditi bazu od pedesetak pitanja, a tek njih dvanaest koristiti u prvom testu. Pritom će korištena pitanja i dalje ostati u bazi i bit će ih moguće dodati nekom od sljedećih testova.

Svaki se test može postaviti tako da bude otvoren za pristup u točno određenom vremenskom periodu i da nakon toga više ne bude dostupan isto tako može se postaviti da test bude dostupan nakon ispunjavanja jednog ili više kriterija (rezultat prethodnih testova, ...).

Ako će jedan polaznik više puta pristupati testu nastavnik može podesiti test tako da polaznik ne dobiva uvijek ista pitanja već različita pitanja ali iz istog nastavnog gradiva ili lekcije odnosno grupe pitanja.

Polaznici mogu dobiti ocjenu odmah po završetku testa. Računanje prosjeka ocjena odvija se automatski. Također, moguće je koristiti algoritam za izračunavanje prosjeka s određenim težinskim faktorom svakog testa posebno.

CARNet Logo