Zadaće

Sadržaj i aktivnosti sedme cjeline

Na stranicama poglavlja koje slijedi, upoznat ćete se sa značenjem procesa evaluacije znanja polaznika, kako tijekom tako i na kraju obrazovnog procesa. Također ćete se upoznati s raspoloživim alatima za provjeru znanja.

Meta mala

Ciljevi sedme cjeline

Nakon ove cjeline moći ćete:

  • upoznati se s alatima za evaluaciju znanja polaznika (testovi i radni zadaci) u Moodle-u,
  • pripremiti i izraditi testove znanja i radne zadatke te ih implementirati u tečaj.

Aktivnosti sedme cjeline

  • Pročitajte sadržaj sedme cjeline.
  • Sudjelujte u aktivnostima ovog poglavlja (vježba i promišljanja).
  • Napravite Zadatak 9.
CARNet Logo