Pregled rada

Tjedni raspored sati razrednog odjela

U izborniku Tjedni raspored sati razrednog odjela može se unijeti tjedni raspored sati za pojedinu smjenu. Za izmjenu tjednog rasporeda sati potrebno je klinuti Uredi te klikom na pojedino polje moguće je odabrati koji predmet se odžava. Za kraj uređivanja potrebno je kliknuti Završi uređivanje.

Mogućnost uređivanja tjednog rasporeda sati razrednog odjela ima samo razrednik.

Tjedni raspored sati

Slika 65 - Tjedni raspored sati razrednog odjela

Napomena

Tjedni raspored sati razrednog odjela je dostupan samo u osnovnim školama.

CARNet Logo