Zapisnici

Zapisnici

Ovaj dio aplikacije e-Dnevnik namijenjen je vođenju zapisnika i pregledu podataka o učenicima za kojima se pokazala najveća potreba u praktičnoj nastavi.

Zapisnike mogu unositi i uređivati razrednici pa je tako ovo poglavlje prvenstveno namijenjeno njima.

Cjeline koje se odnose na unos zapisnika od strane razrednika su:

 • Zapisnici,
 • Nazočnost roditeljskim sastancima i pojedinačnim razgovorima
 • Bilješke o pregledu razredne knjige.
 • Podaci o suradnji s roditeljima
 • Podaci o radu razrednog vijeća
 • Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela
 • Prehrana
 • Zdravstvena i socijalna zaštita učenika
 • Kulturna i društvena djelatnost

Neke zapisnike aplikacija sama generira tako da u obliku gotovih tablica prikazuje podatke, a ti se podaci mogu eksportirati u Excel tablice. Dio ovih zapisnika/tablica koje može uređivati razrednik su:

 • Podaci o broju učenika u razrednom odjelu tijekom školske godine
 • Podaci o broju učenika u razrednom odjelu prema obrazovnim programima i uspjehu iz prethodnog razreda
 • Podaci o broju učenika prema programu i učenju stranih jezika.

Zapisnici/tablice koje aplikacija sama generira bez opcije uređivanja od strane razrednika su:

 • Podaci o broju održanih sati i broju negativnih ocjena prema nastavnim predmetima
 • Podaci o uspjehu i vladanju (učenika s prolaznim ocjenama)
 • Ostali podaci.

Predmetni nastavnici mogu vidjeti zapisnike za razredno odjeljenje kojem predaju, bez mogućnosti unosa i uređivanja zapisnika i tablica s podacima.

Napomena

Podaci o suradnji s roditeljima, Podaci o radu razrednog vijeća, Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela, Prehrana, Zdravstvena i socijalna zaštita učenika i Kulturna i društvena djelatnost su dostupni samo u osnovnim školama.

Zapisnici, Nazočnost roditeljskim sastancima i pojedinačnim razgovorima i Bilješke o pregledu razrednje knjige su dostupni osnovnim i srednjim školama.

Ostali zapisnici su dostupni samo srednjim školama.

CARNet Logo