Uvod

Uvod

 e-Dnevnik je web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku. Cilj projekta e-Dnevnik je informatizirati proces službene evidencije o razrednim odjeljenjima u školi te olakšati i proširiti uporabu i korištenje razredne knjige. Kao pilot projekt uveden je početkom školske godine 2011/12. u tri srednje škole: XV. Gimnaziji u Zagrebu, Gimnaziji Požega i u Medicinskoj školi Ante Kuzmanića u Zadru. U prva se tri razreda svake škole službena evidencija vodila u e-Dnevniku. Nastavnici su putem tablet računala pristupali e-Dnevniku u koji su upisivali nastavne sate, izostanke i ocjene.

Aplikacija e-Dnevnik se izradila u CARNet-u i kao takva ima sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige (imenik, dnevnik rada, zapisnici), uz mnoštvo dodatnih funkcionalnosti koje omogućava informacijsko-komunikacijska tehnologija (ICT).

Uz postojeće funkcionalnosti razredne knjige u papirnatom obliku, aplikacija ima i dodanu vrijednost kroz sustav izvještaja koji omogućuje izradu analiza pri pedagoškom praćenju i izradi izvještaja za pripremanje sjednica nastavničkog vijeća. Na brz, jednostavan i pouzdan način razrednicima, nastavnicima i ravnateljima omogućena je izrada pojedinih izvještaja o ocjenama i izostancima (npr. razrednik sada može ispisati ocjene učenika roditelju koji dolazi na informacije). Osim toga u e-Dnevniku postoji mogućnost upozoravanja razrednika o učenicima koji imaju velik broj negativnih ocjena ili izostanaka kao i upozoravanje ravnatelja na zaostatke u izvođenju predviđenog nastavnog plana i programa. Dodatna prednost je suzbijanje neovlaštenog unosa, ali i slučajeva krađe i nehotičnog ili namjernog uništavanja razredne knjige koji se ponekad javljaju u školama.

Pristup aplikaciji imaju i ravnatelji škola kao i djelatnici u pedagoškim službama. Predmetni nastavnici imaju pristup samo podacima o svom predmetu, dok razrednici imaju pristup svim podacima o učeniku svoga razreda.

Uz navedenu, CARNet je napravio i aplikaciju e-Dnevnik za učenike koja omogućava učenicima pregled ocjena, izostanaka i bilješki koje su upisali nastavnici u e-Dnevnik sustav. Na ovaj način je na posrednoj razini, uvid u ocjene i izostanke omogućen i roditeljima.

Uspostavljen je i sustav pomoću kojeg roditelji mogu biti obaviješteni o izostancima svoje djece. Roditelji čije je dijete izostalo prethodnog dana, imaju mogućnost primiti elektroničku poštu koja sadrži informacije o izostanku djeteta uz zamolbu da se jave razredniku u terminu za informacije.

Napomena

Pri pokretanju projekta e-Dnevnik poseban naglasak se stavljao na sigurnost podataka, od toga da svaki nastavnik ima ograničenu mogućnost unosa podataka, da se autorizira tokenom te da postoji zapis o autoru i vremenu svakog unosa. Svi su podaci pohranjeni na poslužitelju u CARNetu te postoji sigurnosna kopija na poslužitelju koji se nalazi na drugoj lokaciji tako da ne postoji mogućnost nestanka podataka.

 

CARNet Logo