Rad s polaznicima

Dodavanje i adminstracija polaznika u tečaju

Da bi dodali polaznike u tečaj, svaki polaznik mora prethodno biti registrirati u sustav. Registracija u sustav može biti samostalna na način da polaznik sam kreira račun te popuni podatke ili sustavu pristupa koristeći podatke elektroničkog identiteta iz sustava AAi@Edu.Hr. Nakon što se registriraju i popune svoj korisnički profil, nastavnik odabrane polaznike može dodati u svoj tečaj. U sljedećem video zapisu pogledajte postupak dodavanja polaznika u tečaj.

Pokaži transkript

Dodavanje korisnika u tečaj vršimo kroz administracijsko sučelje Postavke u lijevom izborniku, klikom na Korisnici, potom na Upisani korisnici, otvara nam se sučelje za dodavanje i administriranje korisnika.

Da bi dodali novog polaznika na tečaj kliknemo na Upiši korisnike i u otvorenom sučelju unesemo ime polaznika. Kad smo pronašli korisnika kliknemo na Upis i korisnika smo dodali na tečaj. Nakon dodavanja svih korisnika kliknemo na Završi s upisivanjem korisnika.

Na samom popisu polaznika možemo vidjeti osnovne podatke korisnika unutar tečaja, ime i prezime te e-mail poštu, zadnji pristup tečaju, uloge koje ima na tečaju te načini upisa na kolegij. U stupcu sa ulogama kliknemo na plus i možemo dodijeliti dodatne uloge korisniku unutar tečaja.

Na isti način možemo korisnika izbrisati sa kolegija, kliknemo na x u skroz desnom stupcu.

Sakrij transkript