Rad s polaznicima

Kreiranje i grupiranje grupa

Unutar tečaja korisnike je moguće grupirati u grupe. Da bi postigli funkcionalnost i odvojeni rad grupa, grupe je potrebno grupirati u grupacije. Korisnici  unutar grupe koja je grupirana u zasebne grupacije, ne vide aktivnosti niti korisnike ostalih takvih grupa čime postižemo potpuno odovojeni rad korisnika unutar tečaja.

Pokaži transkript

Korisnike unutar tečaja možemo grupirati u grupe čime ih možemo potpuno odvojiti u svakodnevnom radu unutar tečaja. Da bi kreirali grupe u našem administracijskom izborniku kliknemo na Korisnici pa potom na Grupe. Prvo moramo kreirati grupu klikom na opciju Stvori grupu. Grupi damo ime. Možemo joj dodijeliti lozinku i potom kliknemo na Pohrani promjene. Kreiramo još jednu grupu i pohranimo promjene i za drugu grupu.

Nakon kreiranja grupa kliknemo na odabranu grupu i klikom na opciju Dodaj/ ukloni korisnike dodajemo ili ukljanjamo korisnike iz te grupe. Zaklikamo određenog korisnika i pomoću opcije Dodajte prebacimo ga unutar te grupe. Postupak ponovimo i za drugu grupu.

Nakon kreiranja grupa i dodavanj polaznika unutar grupa da bi potpuno odvojili polaznike jedne grupe od druge grupe, da bi polaznici bili potpuno nevidljivi između grupa i s time možemo potpuno odvojiti aktivnosti unutar tečaja, grupe moramo postaviti unutar grupacija.

Klikom na tab grupacije stvorimo novu grupaciju i u desnom izborniku Uredi klikom na Prikaži grupe u grupacijama svaku grupu dodajemu u zasebnu grupaciju. Grupu A u grupaciju A te grupu B u grupaciju B. Na taj način smo poptuno odvojili polaznike grupe A od grupe B i ti polaznici se ne vide unutar tečaja.

Sakrij transkript