Izrada sadržaja

Datoteke

U svoj tečaj možete učitati prethodno pripremljene nastavne materijale u digitalnom obliku (datoteke), te ih po potrebi promijeniti, premjestiti, brisati ili spremiti na svoje računalo. Datoteke mogu biti u različitim formatima (.doc, .pdf, .ppt, .jpg, .html....), a može ih  dodati predavač  unutar  odabrane nastavne cijeline (teme ili tjedna) kao resurs u Omogući izmjene modu.

Kako učitati datoteke i definirati postavke, pogledajte u videozapisu:

Pokaži transkript

Datoteke se u sadržaj tečaja mogu dodati odabirom Dodajte aktivnost ili resurs -> Datoteka

Na početku imenujemo datoteku i unesemo opis koji može i ne mora biti prikazan na naslovnici tečaja.

U prozoru za dodavanje datoteka nalazi se nekoliko mogućnosti. Odabirom mogućnosti Dodajte.. omogućeno je dodavanje datoteka u sustav kroz sistem repozitorija. Moodle koristi poseban sustav za Odabir datoteke (eng. File picker) koji omogućava upravljanje datotekama.

Osim dodavanja datoteke preko Odabira datoteke omogućeno je i "povlačenje" datoteke spremljene lokalno na računalu ili repozitoriju direktno u Moodle tzv. Drag&Drop način.

Poslužiteljske datoteke  su sve datoteke koje se upotrebljavaju u tečaju. Mogu im pristupiti korisnici s ovlastima  predavača na tečaju ili ulogama koje imaju veće ovlasti poput menadžera ili administratora.

Nedavno korištene datoteke su datoteke koje su nedavno korištene u ovom ili nekom drugom tečaju, ali na istom sustavu. Na ovaj način možete ubrzati rad i smanjiti broj klikova.

Prilikom dodavanja privatne datoteke u sadržaj tečaja otvara se prozor u kojem je potrebno odrediti nekoliko postavki. Odaberite želite li kreirati kopiju datoteke ili njen alias (skraćenicu). Prednost alias datoteke je u tome što se ona veže na glavnu (master) datoteku pa je u slučaju promjena potrebno izmijeniti samo glavnu datoteku. Promjena koju napravimo na glavnoj datoteci primijenit će se istovremeno na njene aliase u cijelom tečaju. 

Preuzimanje s url adrese - za datoteke pohranjene na nekom vanjskom resursu koje ne želite prvo pohraniti lokalno na računalo a tek potom ponovno učitavati u sustav, možete upisati URL adresu.  Moodle će datoteku preuzeti s navedene adrese.

Prenesi datoteku omogućava dodavanje datoteka s lokalnog diska na sustav. Klikom na gumb Pretraži sustav prikazuje popis datoteka pohranjenih na računalu koje možete odabrati i dodati na sustav.

U Moodle-u je puno toga prilagođeno dijeljenju sadržaja pa je za svaku datoteku koja se dodaje na sustav potrebno odrediti licencu pod kojom se ona koristi. Ponuđeno je devet vrsta licenici.

Nakon pohranjivanja datoteka je dodana u sadržaj tečaja.

Sakrij transkript