Alati za vrednovanje znanja

Alati za vrednovanje znanja

Evaluacija znanja polaznika tijekom i na kraju obrazovnog procesa predstavlja iznimno važan element u izradi online tečaja jer utječe na motiviranost studenata da što aktivnije sudjeluju u nastavnim procesima te samim time utječe na povećanje kvalitete procesa učenja. Na autoru je tečaja da prema postavljenim nastavnim ciljevima definira tipove zadataka te razradi različite kriterije za procjenu uspjeha polaznika. Moodle sadrži aktivnosti Zadaće i Testove kojima se mogu pripremiti i izraditi testovi znanja i radni zadaci i implementirati u tečaj.