Alati za vrednovanje znanja

Testovi

Testovi, u odnosu na Zadaće, predstavljaju naprednu mogućnost ispitivanja znanja pomoću unaprijed kreiranih pitanja. Moodle nudi sedamnaest različitih vrsta pitanja o kojima će više riječi biti u video zapisu. Odmah na početku valja naglasiti razliku između pojma pitanja i pojma testa. Nastavnik odvojeno kreira bazu pitanja i odvojeno test u kojem mogu biti korištena sva ili samo neka od kreiranih pitanja. Primjerice, nastavnik može izraditi bazu od pedesetak pitanja, a tek nekoliko koristiti u jednom testu. Pritom će korištena pitanja i dalje ostati u bazi i bit će ih moguće dodati nekom od sljedećih testova.

Pokaži transkript

Omogućite izmjene te s popisa aktivnosti iz izbornika Dodaj aktivnost ili resurs dodajte aktivnost Test.

U općim postavkama kao obavezno polje upišite ime testa. Ako želite, u uvodu navedite osnovne informacije o testu kao što je broj pitanja, vremensko ograničenje ili druge upute koje bi polaznicima mogle olakšati rješavanje.

U odjeljku Vrijeme možete podesiti dostupnost i vremensko ograničenje testa. U polju Test dostupan od podesite datum i vrijeme od kojeg test postaje dostupan. U polju Test dostupan do podesite datum i vrijeme kada test postaje nedostupan. Prilikom određivanja vremena koristi se vrijeme servera i vremenska zona u kojoj se nalazi server što je u našem slučaju GMT+1. U polju Vremensko ograničenje podesite vrijeme predviđeno za rješavanje testa nakon što mu polaznik pristupi. Ovo se vrijeme može izraziti u tjednima, danima, satima, minutama ili sekundama. Moguće je podesiti predaju testa i nakon što istekne vrijeme za predaju. Sustav je unaprijed postavio da test treba predati prije isteka vremena, inače se neće uvažiti. Druge mogućnosti su da se nakon isteka vremena započeti pokušaji automatski predaju ili postoji razdoblje naknadne predaje kada se započeti pokušaji mogu predati ali bez promjene odgovora. U tom slučaju podesite i razdoblje naknadne predaje.

U prozoru Ocjene možete odabrati kojoj će se kategoriji ocjene pribrajati ocjena iz testa, ako kategorije koristite. U dijelu Ocjena za prolaz određujemo koju minimalnu ocjenu treba dobiti polaznik kako bi ova aktivnost bila označena kao završena, u protivnom ova aktivnost neće biti završena. U opciji Dozvoljen broj pokušaja odredite koliko pokušaja će polaznici imati za rješavanje testa ako ne želite da to bude neograničeno. Dostupan broj pokušaja može biti između 1 i 10. Ako je dozvoljeni broj pokušaja veći od jedan u Načinu ocjenjivanja odaberite način izračuna konačne ocjene. To može biti najviša ocjena svih pokušaja, srednja ocjena koja se računa kao prosjek svih pokušaja, ili se kao konačna ocjena uzima ocjena prvog ili zadnjeg pokušaja.

U opciji Redoslijed pitanja unaprijed je definiran njihov raspored na način na koji su prikazani u prozoru za uređivanje. Koliko pitanja će biti prikazano na stranici možete podesiti u opciji Nova stranica. Ako pitanja nisu prikazana na jednoj stranici u Načinu navigacije, pomoću opcije Sekvencijalno, možete podesiti način rješavanja testa prema redoslijedu stranica kako se polaznici ne bi mogli vratiti na prethodne stranice ili neke preskakati.

Unutar Karakteristika pitanja možete dodatno podesiti da se osim redoslijeda pitanja izmiješa i redoslijed odgovora unutar pitanja. Ako odaberete da odgovori budu izmiješana slučajnim rasporedom onda će oni kod svakog polaznika biti drugačije raspoređeni kao i u slučaju da isti polaznik drugi puta pristupi testu. Ova je opcija korisna želite li smanjiti mogućnost varanja na testovima. Karakteristike pitanja određuju razinu povratne informacije o odgovorima koje polaznici daju. Povratna informacija može biti dostupna tek nakon što polaznici riješe test ili nakon svakog predanog pitanja. Jedan od važnijih načina je adaptivni koji će omogućiti da polaznik odgovara i prilagođava pitanje sve dok ne odgovori točno uz mogućnost postavljanja kaznenih bodova. Moguća je i procjena razine sigurnosti koju polaznik upisuje prilikom odgovaranja pri čemu sustav za lošu procjenu sam određuje kaznene bodove. Kod višestrukih pokušaja polaznik će morati predati odgovor te odabrati Ponovni pokušaj. Svaki ponovni pokušaj rješavanja testa može se nadograditi na prethodni čime će novi pokušaj sadržavati polaznikove odgovore iz prethodnog pokušaja.

U Postavkama pregleda testa možete odrediti razinu i dostupnost informacija koje će biti vidljive polazniku nakon rješavanja testa. Riječ je o, primjerice, broju bodova, točnim odgovorima ili povratnoj informaciji nakon rješavanja testa. Ove informacije mogu biti dostupne tijekom rješavanja testa pa sve do isteka vremenskog roka za pristup testu ili, ukoliko nastavnik tako želi, i nakon zatvaranja testa.

U prozoru Izgled možete podesiti prikaz slike studenta ako je postavljena u profilu. Slika se prikazuje prilikom pregledavanja testa. Decimalna mjesta u ocjeni određuju samo prikaz decimalnih mjesta u ocjeni, ne i njezin izračun. Nije uobičajeno da se tijekom rješavanja testa prikazuju blokovi no, ovdje se i to može podesiti, ako je potrebno.

Kao Dodatna ograničenja prilikom rješavanja testa može se podesiti lozinka za pristup, ograničavanje pristupa jednoj ili više IP adresa, obavezan vremenski razmak između prvog i drugog te naknadnih pokušaja kao i podešavanja zaštićenog prozora web preglednika dok se test ne preda na ocjenjivanje.

Povratna informacija koju će dobiti polaznik nakon riješenog testa upisuje se u opciji Sveobuhvatna povratna informacija, a određuje se ovisno o postignutim rezultatima. Primjerice, za 100% riješen test poruka može glasiti "Odlično riješili ste test bez greške!", za 80% - "Vaši rezultati su jako dobri" ili za 40% - "Žao nam je, morate ponoviti test". Nakon definiranja postavki u test se mogu dodati pitanja.

Sakrij transkript