Alati za vrednovanje znanja

Vrste pitanja za testove - 1. dio

U osnovnoj instalaciji Moodle-a (verzija 3.1) nalazi se sedamnaest vrsta pitanja. Pitanje pod nazivom Opis ne zahtjeva unošenje polaznikovog odgovora nego se koristi ako postoji potreba za upisivanjem dodatnog komentara ili uputa vezano za testove. Radi lakše organizacije pitanja sustav nudi mogućnost organiziranja pitanja u kategorije (koje se mogu povezati s nekom cjelinom gradiva) te unutar kategorija u potkategorije. Na taj način se prilikom kreiranja testa mogu odabrati sva ili samo neka pitanja iz određene kategorije te ponuditi polazniku za odgovaranje. Prema osnovnoj postavci kreirana je početna kategorija nazvana Zadano za..ime_tečaja i sva pitanja su smještena u tu kategoriju.

Pokaži transkript

Nakon što ste uredili postavke testa te pohranili promjene odaberite gumb Uredi test. Ista mogućnost nalazi se i u bloku Administracija testa -> Uredi test.

Otvara se sučelje za uređivanje testa. Odabirom padajućeg izbornika Dodaj, otvara se izbornik za dodavanje novog pitanja, pitanja iz Baze pitanja, ako su prethodno kreirana, te dodavanje pitanja slučajnim odabirom iz baze pitanja. Odabirom opcije novo pitanje otvara se prozor za odabir vrste pitanja. Ovako kreirano pitanje sustav će odmah dodati i u bazu pitanja. Opće postavke za svako pitanje su Kategorija koja određuje u kojoj će se kategoriji nalaziti pitanja; Naziv pitanja kao obavezno polje koje vidi samo nastavnik, a služi za prepoznavanje pitanja bez potrebe za njegovim pregledavanjem; Tekst pitanja u kojem se definira tekst pitanja za polaznike; Zadani bodovi – u kojem se upisuje broj bodova koje pitanje nosi te Općenita povratna informacija koja se prikazuje svim polaznicima, neovisno o odgovoru, a može sadržavati više informacija o gradivu ili neke druge korisne informacije o samom pitanju.

Pitanje Kratki odgovor zahtijeva upis riječi ili fraze. Obratite pažnju na formulaciju pitanja te na varijante točnog odgovora. Znak zvjezdice '*' može zamijeniti proizvoljan broj znakova te tako pomoći u prihvaćanju varijante odgovora s padežima. U opciji Važnost malih i VELIKIH slova odredite hoće li veličina slova u danom odgovoru utjecati na točnost odgovora. Sljedeći korak je upisivanje odgovora koji će biti ponuđeni polaznicima. Potrebno je definirati ocjenu, odnosno određeni postotak od ukupnog broja bodova za svaki odgovor. Najmanje jedan odgovor obavezno mora biti točan te iznositi 100% ocjene ali može ih biti i više. Ispod odgovora možete upisati povratne informacije za svaki odgovor. Ukupan broj odgovora (riječi) koji ćete ponuditi polazniku nije ograničen i može se povećati odabirom gumba 3 dodatnih praznih odgovora. Nakon što pohranite promjene naknadno uređivanje pitanja dostupno je odabirom ikone kotačića lijevo od pitanja (Uredi) a njegov pregled odabirom ikone povećala desno od pitanja (Pregled pitanja). U Pregledu pitanja nalaze se dodatne mogućnosti za postavke pokušaja te postavke prikaza točnog odgovora, bodova, specifične i općenite povratne informacije i drugih informacija koje možda želite prikazati polaznicima.

Pitanje Višestruki odabir je najčešće korišteni oblik pitanja u praksi. Za postavljenje takvog pitanja u opciji Jedan ili više odgovora definirajte broj točnih odgovora - jedan ili više njih. Dodatno možete koristiti i slučajan redoslijed odgovora (izmiješati redoslijed odgovora) koji polaznici dobivaju prilikom otvaranja pitanja. Ova mogućnost povezana je s opcijom Karakteristike pitanja koju je potrebno definirati prilikom kreiranja testa. Kod numeriranja odgovora možete definirati na koji će način odgovori biti označeni.

U prozoru odgovori upišite odgovore koji će biti ponuđeni polaznicima te ocjene. Ako je riječ o jednom točnom odgovoru ocjena za taj odgovor mora iznositi 100%. Ako je riječ o dva točna odgovora, ocjena za svaki odgovor mora iznositi 50%. Ako je riječ o tri točna odgovora ocjena za svaki mora iznositi 33,33333 % i tako redom ovisno o broju točnih odgovora čiji ukupan zbroj mora iznositi 100%. Osim povratne informacije ispod svakog odgovora moguće je postaviti i kombiniranu povratnu informaciju za bilo koji točan odgovor, za bilo koji djelomično točan odgovor te za bilo koji netočan odgovor.

Pitanje Uparivanje odgovora od polaznika zahtijeva spajanje zadanih elemenata iz jednog stupca i njihovih parova iz padajućeg izbornika drugoga stupca. U tekstu pitanja navedite objašnjenje i uputu za spajanje parova. U poljima predviđenima za tekst Pitanja navedite pojam ili formulirajte pitanje, a u odgovoru njegov odgovarajući par. Kreirajte najmanje dva pitanja i tri odgovora. Za kreiranje pogrešnog odgovora upišite samo odgovor, a tekst pitanja izostavite.

Preporuka je da veći tekst bude prikazan kao pitanje, a kraći u padajućem izborniku. Primjerice, definiciju nekog pojma navedite u polju predviđenom za pitanje, a pojam u polju za odgovor.

Ako želite, možete promijeniti poredak pojmova kod svakog pristupanja pitanju tako da odaberete kućicu pred opcija Slučajni raspored odgovora. Pritom vodite računa da je u postavkama testa omogućena opcija miješanja redoslijeda odgovora (Izmiješano slučajnim rasporedom).

Kako bi se dobila mogućnost prikaza slike unutar pitanja sliku možete dodati kroz HTML editor. Sliku nije moguće postaviti kao odgovor.

Sakrij transkript