Alati za vrednovanje znanja

Ocjene u testovima

Ocjene u testu se određuju prilikom dodavanja pitanja u test (Administracija testa -> Uredi test), pri tome maksimalan broj bodova može se razlikovati od ukupnog zbroja bodova određenih po pitanjima. Stoga je bitno je naglasiti da prilikom promjene bodova u pojedinom pitanju potrebno promjeniti i maksimalnu ocjenu koja se može dobiti u testu (to se ne zbraja automatski!) te odabrati opciju Pohrani.

Testovi
Testovi

U bloku Administracija testa postoji link Rezultati u kojem su četiri mogućnosti. Prilikom pristupa izvještajima potrebno je prvo odrediti što sve treba uključiti u izvještaj. Mogućnosti pristupa ocjenjenom testu dostupne su osim preko linka Ocjene i preko ulaska u test kojeg je netko već riješio te odabirom Rezultati - Ocjene Rješen test

  • Ocjene - nastavnik vidi u tabličnom prikazu sve polaznike i njihove pokuša prilikom rješavanja testa.
  • Rješen test
    Rješen test

  • Odgovori - prikazuje se popis polaznika sa svim odgovorima koje su dali:
  • Odgovori
    Odgovori

  • Statistika - gdje se mogu analizirati pitanja i odgovori te možda se ustanovi na osnovu više krivih ili točnih odgovora da je neko pitanje krivo postavljeno. Nastavnik na osnovu statistike može radi na poboljšanju pitanja i odgovora.
  • Ručno ocjenjivanje - tu se ocjenjuju pitanja koja se nisu automatski mogla ocjeniti (tipa Esej).
CARNet Logo