Alati za vrednovanje znanja

Ocjene u zadacima

Ocjene zadataka određuju se u postavkama svakog zadatka. Odabirom linka Naziv zadatka otvara se sučelje u kojem možemo vidjeti koliko je riješenih zadaća do sada te do kada se trejbaju zadaće predati.

Ocjenjivanje zadaće
Ocjenjivanje zadaće

Odabirom linka Prikaži/ocijeni sve predane zadaće za odabrani zadatak, otvara se sučelje s imenima polaznika koji su predali zadaću. Na istom sučelju se mogu i omogućiti ponovne predaje za pojedinog polaznika, a isto tako i zaključati predaja za pojedinog polaznika.

Ocjene zadaće
Ocjene zadaće

Klikom na ikonu u koloni Ocjena otvara se mogućnost upisa ocjene za određeni zadatak. Ukoliko je predana zadaća u pdf formatu, onda je nastavnik može odmah u sustavu ispraviti, ocjeniti i dostaviti povratnu informaciju polazniku.


Ocjena zadaće
Ocjenjivanje zadaće

Te zatim i samo ocjena i povratna informacija kako se prikazuje polazniku

Polaznička ocjena
Polaznička ocjena