Rad s polaznicima

Dodavanje i adminstracija polaznika u tečaju

Da bi dodali polaznike u tečaj, svaki polaznik mora prethodno biti registriran u sustav. Registracija u sustav može biti samostalna na način da polaznik sam kreira račun te popuni podatke ili sustavu pristupa koristeći podatke elektroničkog identiteta iz sustava AAi@Edu.Hr. Nakon što se registriraju i popune svoj korisnički profil, nastavnik odabrane polaznike može dodati u svoj tečaj. U sljedećem video zapisu pogledajte postupak dodavanja polaznika u tečaj.

Pokaži transkript

U lijevom bočnom izborniku u bloku “Postavke” pod Administracija e-kolegija odaberite opciju Korisnici pa potom Upisani korisnici. Sučelje koje nam se otvorilo nam prikazuje popis korisnika u tečaju. Klikom na gumb Upiši korisnike u gornjem desnom ili donjem desnom uglu otvara nam se prozor gdje pretražujemo postojeće korisnike u sustavu te odabirom željenih unosimo ih u sustav. Obratite pozornost da na vrhu prozora u padajućem izborniku definirate ulogu koju će korisnik imati pri upisu. Nakon odabira korisnika kliknemo na Završi sa upisivanjem korisnika. Sa postojećeg popisa korisnika možemo vidjeti informacije o samom korisniku, njegov zadnji pristup tečaju, uloge koje ima, te način upisa. Klikom na oznaku X u desnom dijelu popisa korisnika brišemo iz tečaja.

Sakrij transkript