POLILINIJA


Polilinija je objekt građen od linija i lukova.

 • koriste se za:

  1. kreiranje zatvorenih površina koje se žele šrafirati

  2. za crtanje u 3D

 • naredba

  1. PLINE
  2. Draw –> Polyline
  3. polyline
    
 • nakon pozivanja naredbe i označavanja početne točke možemo odabrati slijedeće mogućnosti:

  • Arc – crtanje luka
  • Line – crtanje linije

Opcije su naslijeđene iz naredbe Line i naredbe Arc.

Naredba se završava pritiskom na tipku ENTER.

Svi dijelovi objekta nacrtanog naredbom Polyline čine cjelinu.

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM