ZATVORENA PODRUČJA


REGIJA (naredba REGION) je 2D područje koje se stvara iz zatvorenih krivulja koje omeđuju to područje. Zatvorene krivulje mogu biti kružnice, elipse i zatvorene polilinije, a mogu biti sastavljene od linija i lukova.

SPAJANJE ZATVORENIH PODRUČJA (UNION)

u

ODUZIMANJE ZATVORENIH PODRUČJA (SUBTRACT)

sub

ZAJEDNIČKO ZATVORENO PODRUČJE (INTERSECT)

in

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM