Aktivnost: Nadopunite korisnički profil

Kako biste se pobliže predstavili kolegama možete nadopuniti vaš korisnički profil s fotografijom. Polje Opis možete nadopuniti nekim podacima o sebi - radnom mjestu, interesima, hobijima i drugim informacijama koje držite zanimljivima. Podaci koje objavite bit će javno vidljivi u vašem profilu.

Last modified: Tuesday, 17 January 2017, 1:43 PM