Uloge na tečaju

Svaki sudionik nekog tečaja ima definiranu ulogu, i ovisno o njoj određena prava i mogućnosti na razini tečaja. Uloge se sudionicima dodjeljuju prilikom upisa u tečaj (poglavlje Rad s polaznicima). Svakom sudioniku može se istovremeno dodijeliti i više uloga međutim, ukoliko neka osoba bude istovremeno i polaznik i nastavnik na nekim aktivnostima će biti prava smanjena (tipa ocjenjivanje testova) jer će prevladati uloga polaznika. Kombinacija uloga može biti korisna u administriranju tečaja jer sudioniku omogućava pogled na sadržaj iz različitih uloga. Istodobno, kombinacija uloga može značiti i veća prava na tečaju pa zahtijeva i veći oprez.

Najčešće uloge sudionika tečaja su Nastavnik, Nastavnik bez ovlasti za uređivanje, Student i Gost a poredali smo ih prema stupnju ovlasti, od najviše prema najnižoj. Osnovne karakteristike ovih uloga pogledajte u sljedećem videozapisu.

Pokaži transkript

Nastavnici unutar tečaja imaju najviši stupanj ovlasti. Odabirom gumba "Omogući izmjene" u gornjem desnom uglu sučelja nastavnik prelazi iz korisničkog sučelja u administratorski te dobiva mogućnost dodavanja novih aktivnosti i resursa u svakoj temi ili mijenjanja postojećeg sadržaja odabirom neke od ikona koja se pojavljuje pored svake pojedine aktivnosti ili resursa.

Nastavnicima je na raspolaganju i niz mogućnosti u bloku Administracija e-kolegija putem kojih mogu administrirati tečaj - mijenjati postavke, upravljati korisnicima, pregledavati izvještaje, administrirati ocjene, izraditi sigurnosnu kopiju tečaja, kreirati bazu pitanja i drugo.

Samo nastavnik može dodavati druge sudionike u tečaj te im dodjeljivati uloge nastavnika ili studenta. Jedna od uloga koju nastavnik može dodijeliti je i uloga Nastavik bez ovlasti za uređivanje. Sudionici kojima je dodijeljena ta uloga mogu sudjelovati u poučavanju unutar tečaja, ocjenjivati studente, pregledavati izvještaje o aktivnosti polaznika, vidjeti skrivene aktivnosti ali nisu u mogućnosti uređivati sadržaj tečaja niti na tečaj dodavati nove polaznike.

Studenti unutar tečaja mogu pregledavati nastavne materijale, rješavati provjere znanja, koristiti alate za komunikaciju i kolaboraciju poput foruma, poruka, wikija i druge aktivnosti koje su dostupne u tečaju. Unutar aktivnosti poput zadaća i foruma mogu učitavati datoteke sa svog racunala u tečaj, ukoliko je to omogućio nastavnik u postavkama aktivnosti. 
Studenti nisu u mogućnosti mijenjati sadržaj tečaja niti vidjeti skrivene aktivnosti.

Gosti su sudionici koji nisu prijavljeni na sustav i imaju minimalne ovlasti. Mogu pregledavati nastavne sadržaje unutar tečaja ali za razliku od uloge studenta ne mogu interaktivno sudjelovati u tečaju - rješavati testove, koristiti forum niti raditi druge unose. Pristup gostu omogućava nastavnik u bloku Postavke > Korisnici > Načini upisa na e-kolegij, gdje kao dodatnu sigurnost može postaviti i zaporku koju gost treba upisati za pristup tečaju.

Unutar postavki tečaja, u dijelu Preimenovanje uloga nastavnik može preimenovati spomenute uloge te im dodijeliti nove nazive. Primjerice, ulogu Nastavnika može preimenovati u Predavača a Studenta u Učenika. Mijenjanjem naziva uloga ne mijenjaju se njihove ovlasti u tečaju. Mijenjanje ovlasti uloga je moguće na razini cijelog tečaja kao i na razini pojedine aktivnosti ili resursa (poglavlje Rad s polaznicima > Prava pristupa dijelovima sadržaja).

Sakrij transkript

Last modified: Monday, 6 February 2017, 2:14 PM