Rječnik

Rječnik

Alat Rječnik sadrži abecedni popis ključnih pojmova navedenih u sadržaju lekcija tečaja te kratke definicije pojmova ograničene na stručne izraze spomenute u tečaju. Značenje ključnih pojmova u tečaj može unijeti sam autor odnosno predavač, no pojmove i njihova značenja u rječnik mogu unositi i sami polaznici. To je najveća prednost alata Rječnik jer pomoću njega možete osmisliti kolaborativne načine rada u grupi polaznika te na taj način potaknuti polaznike da još aktivnije sudjeluju u obrazovnom procesu. (npr. svakom polazniku možete dodijeliti zadatak da unese jedan ključni pojam u rječnik i njegovo pojašnjenje kao i da komentira već postojeće unesene pojmove.)


 

Pokaži transkript

Želite li izraditi Rječnik nakon što ste omogućili izmjene odaberite ga iz popisa aktivnosti i resursa u željenoj cjelini.

U dijelu općih postavki upišite ime rječnika i opis, a potom odredite druge postavke. Pažnju posebno usmjerite na opciju Vrsta rječnika s obzirom na to da u tečaju može postojati samo jedan središnji, a neograničeni broj sekundarnih rječnika.

Središnji rječnik može uređivati samo predavač, dok sekundarni dopuštaju unose i komentare polaznika.

Ovisno o Obliku prikaza pojmovi u rječniku bit će prikazani s više ili manje popratnih informacija, primjerice: ime i prezime autora ili datum zadnje izmjene.

Za nove pojmove u rječniku koje su kreirali polaznici, u postavkama rječnika možete odabrati automatsku potvrdu i objavu u rječniku odabirom Uvijek automatski potvrdi pojam. Ako ne želite objavu bez provjere, u opciji Oblik prikaza prilikom odobrenja definirajte način prikaza pojmova prilikom odobrenja. Predavač primjerice može odabrati prikaz uz navođenje autora kako bi vidio podatke o autoru i tek onda objavio pojam.

Mogućnost automatskog postavljanja poveznice omogućit će poveznicu rječnika na sadržaj. Svi pojmovi obuhvaćeni rječnikom bit će označeni, a njihova definicija lako dostupna.

Opcija vidljivosti omogućit će skrivanje rječnika do trenutka kada ga želite objaviti.

Nakon kreiranja rječnika, odabirom Dodajte novi pojam unosite pojmove i pripadajuće definicije u vaš rječnik.

Unešene pojmove možete pregledavati po abecedi ili kategorijama pojmova, ako ste ih kreirali.

Sakrij transkript

 

Last modified: Thursday, 17 August 2017, 3:03 PM