3.1. E-učenje ima mnogo lica: analiza primjera

Prema dolje navedenim pitanjima analizirajte dva predložena primjera tečajeva e-učenja. Zapišite svoja opažanja i predajte bilješke kao zadaću na sučelju (unesite svoj tekst u prozor koji se pojavljuje pod sadržajem aktivnosti nakon što kliknete na „Uredi zadaću“/“Edit my assignment”). Ovu aktivnost morate završiti kako biste mogli sudjelovati u Aktivnosti 3.3. Sudjelovanje u videokonferenciji.

Tečajevi za analizu:

Ova pitanja mogla bi vam pomoći tijekom analize:

  • Gdje je ovaj tečaj dostupan?
  • Možete li identificirati što učenici mogu naučiti tijekom tečaja? Je li to realno ako se uzmu u obzir nastavni materijali, vrijeme i aktivnosti/zadaća?
  • Postoji li obrazovni proces koji se može promatrati ili materijali koji su prilično loše odabrani?
  • Možete li prepoznati ijedan grupni rad? Ima li prostora za ljudsku interakciju?
  • Ima li voditelj svoju ulogu ili je tečaj samo za individualnu uporabu? Ako nema voditelja, kako se to reflektira na polaznika/korisnika?
  • Zahtijevaju li zadaci aktivnu ili pasivnu uključenost polaznika (na primjer, čitanje teksta i pisanje testova u usporedbi s kritičkim analizama tekstova i objavljivanje poruka na forumu)?
  • U kojem su formatu nastavni materijali? Je li im pristup jednostavan? Postoje li neki posebni tehnički zahtjevi za sudjelovanje u tečaju (npr. sistemska, softverska opremljenost)?
  • U kojem su obliku zadaće? Jesu li online?
  • Dobiva li polaznik povratne informacije tijekom tečaja. Ako da, na koji način? U kojem obliku (osobno/automatizirani odgovor, opisni/ocjena-skala)? Tko daje povratnu informaciju?

Vrijeme za izvršenje zadatka: 1 sat.