Dnevnik rada

Upisivanje sadržaja nastavnog sata

Da bi nastavnik mogao upisati sadržaj nastavnog sata, mora odabrati dan koji želi te klikom ući na stranicu u kojoj se upisuje sadržaj nastavnih sati za taj dan te izostanci učenika (slika 9).

upisivanje sadržaja nastavnog sata

Slika 9 - Upisivanje sadržaja nastavnog sata

Ovisno o tome koji sat nastavnik ima, pored toga sata mora kliknuti na prazan redak u koji će upisati sadržaj, potom odabrati predmet koji će taj sat održati (ukoliko na toj školi predaje više predmeta) te pod Opis upisati sadržaj nastavnog sata kako je to radio i u papirnatoj verziji razredne knjige. Na ovom mjestu nastavnik može iz padajućeg izbornika odabrati i grupu za koju unosi sadržaj (npr. ukoliko se rade neke vježbe te je razred podijeljen na više grupa), a aplikacija podržava i više unosa sadržaja za jedan sat (u slučaju kad se radi po grupama ili ako sat održava više nastavnika i sl.). Stoga, ako neki nastavnik upiše svoj sat u pogrešnu rubriku, sljedeći nastavnik koji ima sat može ga unijeti prema stvarnom stanju, bez da pritom poremeti redoslijed.

Napomena

Nastavnik koji je pogrešno upisao svoj sat mora se javiti administratoru radi korekcije, jer ovdje su promjene dopuštene samo 48 sati nakon unosa.

U desnoj koloni se prikazuju i prethodno upisani sati za pojedinu grupu, tako da nastavnik ne mora tražiti na drugom mjestu „dokle je došao“ s gradivom, već mu je to vidljivo ovdje (slika 10).

Redni broj sata aplikacija sama dodjeljuje i korigira pa to ne treba činiti nastavnik (ako npr. upisuje neki zaostatak ili ako obriše radni sat). Moguće je unijeti i blok sat u trajanju od dva do četiri sata.

Napomene se unose na isti način i moguće ih je unositi višekratno, a brisati ih je moguće samo u tom danu. U napomene se unose podaci kao i u papirnatoj verziji razredne knjige npr. opaske vezane uz razred, pojedine učenike i sl. U Napomene nastavnik može upisati i neopravdani izostanak nekog učenika, što će njegov razrednik kasnije prebaciti na adekvatno mjesto u aplikaciji. Unešene napomene vidljive su svim profesorima koji mogu odabrati tu razrednu knjigu.

unos sadržaja

Slika 10 - Unos sadržaja

Aktivnost

Odaberite dan u radnom tjednu te unesite sadržaj za 1. nastavni sat. Odaberite predmet koji predajete te unesite opis nastavne jedinice.

Ako neki sat iz bilo kojeg razloga nije održan potrebno je kliknuti na dugme pored toga sata i pod Napomena upisati razlog. U protivnom aplikacija neće dopustiti unos (slika 11).

Unos sata koji nije odrzan

Slika 11 - Sat nije održan

Kod upisa radnog sata, ukoliko je za taj dan unešena pisana zadaća u Raspored pisanih zadaća (cjelina Pregled rada), vidljiva je pod Napomenom za čitav dan.

 

CARNet Logo