Dnevnik rada

Razrednici u dnevniku rada

Razredniku u dnevniku rada (slika 5) klikom na lijevi stupac (koji navodi o kojem tjednu se radi) prikazuje se izbornik s mogućnostima Dodaj radni dan i Ispiši tjedan te dodatnom opcijom Uredi tjedan.

Pri uređivanju radnog tjedna (slika 13) razrednik može pomoću opcije Uredi tjedan mijenjati smjenu tjedna ili dežurne učenike, a pomoću Obriši tjedan obrisati tjedan ukoliko ne postoje upisani dani.

Klikom na pojedini dan u tjednu, prikazuje se izbornik s mogućnostima Uredi dan, Uredi sate/izostanke i Obriši dan.

Dan se može obrisati samo ukoliko ne postoje upisane nastavne jedinice i izostanci.

uredi tjedan

Slika 13 - Uredi tjedan

Napomena

U prethodnoj je lekciji objašnjeno na koji se način unosi sadržaj nastavnog sata i izostanci.

 

Važno - Razrednici

Davanje statusa izostancima je isključivo zadaća razrednika i samo on može sukladno opisu u prethodnom tekstu (slika 5) ući u dane označene crvenom bojom. Također, samo on može ući u Imeniku na pojedinog učenika te potom u Izostanke učenika (slika 14) gdje klikom na označene sate ima mogućnosti koje nastavnici nemaju. 


 

pregled unesenih izostanaka

Slika 14 - Pregled unesenih izostanka

CARNet Logo