Dnevnik rada

Ažuriranje pojedinačnih izostanaka

uređivanje pojedinačnih izostanaka

Slika 15 - Uređivanje pojedinačnih izostanaka

U prozoru koji se pojavi nakon klika na sat koji razrednik želi urediti, iz izbornika je potrebno odabrati status Opravdano (kasnije će kod tjednog prikaza biti označeno zelenom bojom), Neopravdano (kod tjednog prikaza označen crvenom bojom) ili Ostalo (kod tjednog prikaza označen sivom bojom). U kategoriju Ostalo spadaju izostanci čiji je razlog odlazak učenika npr. na natjecanja, pohađanje školskog zbora, i sl., a takvi izostanci imaju posebnu kategoriju  kako poslije ne bi ulazili u prosjek izostanaka na temelju kojih bi učenik mogao biti svrstan u kategoriju učenika koji moraju polagati predmetni ispit.

Radi što preciznijeg vođenja statistike izostanaka, kod Tipa izostanka aplikacija nudi padajući izbornik s popisom razloga izostanaka, a ostale napomene mogu se proizvoljno unositi pod Razlog.

unos pojedinačnog izostanka

 

Slika 16 - Unos pojedinačnog izostanka 

Izostanke je također moguće uređivati tako da se odabere željeni radni dan te u desnom izborniku potrebno je odabrati Uredi dan. Klikom na navedenu opciju prikazat će se uneseni izostanci za pojedini uneseni nastavni sat.

CARNet Logo