Dnevnik rada

Izvještaji

U samom uvodu ovog priručnika bilo je riječi o izradi raznih izvještaja koji nastavnom i stručnom pedagoškom osoblju omogućavaju brz i jednostavan uvid u nastavne aktivnosti, izostanke i ocjene učenika te praćenje ostvarenja zadanog nastavnog programa. Izvještaji uvelike olakšavaju rad razrednika i pedagoškog osoblja jer je česta potreba njihove izrade iziskivala dosta truda i vremena. Sada je dovoljan jedan klik mišem da se dobiju svi ti podaci, precizno i točno jer ih aplikacija sama generira na temelju svih dotadašnjih unosa. S obzirom da aplikacija i u drugim segmentima ne nudi jednak pristup nastavnicima i razrednicima te pedagoškom osoblju škole, na jednak način su osmišljeni i izvještaji.

Nastavnici kroz izvještaje imaju uvid u statistiku izostanaka svih učenika (slika 24).

pregled izostanaka svih ucenika

Slika 24 - Pregled izostanaka svih učenika


Također kroz izvještaje nastavnici imaju uvid u izostanke po predmetu. Nakon odabira ovog izvještaja nastavniku se ponude predmeti koje predaje u tom razrednom odjeljenju. Kada odabere željeni razred, dobije se prikaz kao na slici 25.

izostanci po predmetu

Slika 25 - Izostanci po predmetu 

Nastavnici kroz izvještaj mogu dobiti informaciju o radnim satima po predmetu. Jednako kao i kod prethodnog izvještaja, potrebno je da nastavnik nakon ulaska u izvještaj odabere predmet koji predaje i razred za kojeg želi vidjeti program održane nastave. Nakon toga će dobiti tablicu iz koje je vidljiv broj i sadržaj odrađenih sati za taj predmet te nastavnike koji su predmet održavali (slika 26).

radni sati po predmetu

 Slika 26 - Radni sati po predmetu

CARNet Logo