Dnevnik rada

Ispis izvještaja

Nastavnicima je u praksi, uz prikaz izvještaja na računalu, puno korisnija mogućnost njihova ispisa na printeru.

printanje izvještaja

Slika 29 - Printanje izvještaja

Ako želi papirnatu verziju odabranog izvještaja, nastavnik mora otići u izbornik preglednika kojeg koristi i odabrati opciju Print kako je prikazano na slici.

Kod nekih izvještaja i stranica e–Dnevnika postoji opcija Ispiši, ali ona ne znači fizički ispis na printeru već potpuni prikaz podataka na računalu korisnika. Svaka stranica e-Dnevika može se isprintati na ovdje objašnjen, klasičan način.

CARNet Logo