5.1. Načiniti listu demotivirajućih faktora

Na početku ovog modula mentor će vam poslati graf koji prikazuje osnovne informacije o vašoj aktivnosti tijekom tečaja. On prikazuje broj pregledanih resursa na dnevnoj bazi. Jasno je da je zbog tako ograničenog uzorka podataka ograničeno i izvođenje zaključaka. Međutim, taj graf najvjerojatnije neće biti ravan, nego će biti dana s malo ili čak nijednom prijavom. To znači da rad nije bio u potpunosti sistematičan. Kroz ovaj zadatak želimo da razmislite zašto se to dogodilo i što se može poduzeti u rješavanju nedostatka motivacije.

Vaš zadatak je da pomoću uvodnih tekstova i iz vlastitih iskustava na tečaju, načinite listu demotivirajućih faktora koji koče online učenje. Zatim opišite koje se radnje mogu poduzeti kako bi  se riješio svaki od tih faktora. U uvodu ćete pronaći savjete koji će vam pomoći da dovršite ovaj zadatak, no očekujemo da vaši prijedlozi budu vrlo detaljni i konkretni. Ovaj zadatak ćete napraviti zajedno s drugim polaznicima u svojoj grupi. Ispunit ćete tablicu koju se nalazi u Google dokumentu. Grupa A svojoj tablici pristupa ovdje, a grupa B ovdje

Vaš zadatak je ukazati na jedan demotivirajući faktor i predložiti rješenja za dva druga faktora. Stavite svoje inicijale na svoj doprinos u zadatku. Želimo vas potaknuti da radite i na prijedlozima drugih polaznika ili predložite alternativna rješenja. Ako je netko predložio rješenje za neki problem, to ne znači da je slučaj rezerviran ili zatvoren. Dio uloge osobe koja je istaknula demotivirajući faktor je da uređuje i “izglanca” sva predložena rješenja tako da finalna verzija bude jasna.

Ova vježba je također prilika da ovladate novim alatom za grupni rad i suradničko uređivanje tekstova, to jest Google dokumentima i alatom Spreadsheets. Na neki način to je paket uredskih aplikacija koji omogućuje da više ljudi radi na istom dokumentu. Napomena: Dokument koji smo napravili može se koristiti bez prijave na Google. Možete ga također koristiti za razvoj sadržaja u nastavne svrhe (npr. sa svojim učenicima, s drugim nastavnicima, itd.) Ovaj alat ćete detaljnije istražiti u modulu 6. 

Vrijeme za izvršenje zadatka: 2 sata.