Uvod: Motivacijski izazov u e-učenju

Problem s e-učenjem nije e-učenje, nego motivacija”. Po definiciji e-učenje nudi učeniku više slobode u izboru što će i kad će učiti. U usporedbi s tradicionalnom nastavom voditelj ima manje kontrole. Za učenike to znači da uz veću slobodu dolazi i veća odgovornost u organiziranju njihovog vlastitog procesa učenja, a to nije svima lako.

Motivacija je često pokretačka snaga koja tjera učenike da se jednako trude i kad gradivo postane monotono i dosadno. Već od početka tečaja različite polaznike na učenje motiviraju različite stvari, kako u intrinzičnoj motivaciji, tako i u ekstrinzičnoj. A razina njihove motivacije predstavljat će izazov kako se tečaj bude razvijao. S jedne strane, motivacija može ovisiti o aktivnosti voditelja, a s druge, o sklonostima i odlukama polaznika. Ako dođe do gubitka motivacije, završiti bilo kakav obrazovni tečaj postaje izuzetno teško, ako ne i nemoguće. Neprekidno se moramo truditi da  motivacija  polaznika bude na visokoj razini. To je jedna od glavnih zadaća mentora na tečaju.

Demotivirajući faktori

Iz iskustva znamo da se razine motivacije tijekom e-tečaja mogu vizualno dočarati krivuljom u obliku slova “U”. Na početku polaznici rade puno što je najvjerojatnije potaknuto znatiželjom u susretu s nečim novim. S protokom vremena njihov rad postaje manje sistematičan; ulažu manje truda, no ponovo raste prije predaje finalnih ocjena. Koji faktori utječu na ovaj obrazac ponašanja? Marta, profesorica iz jedne hrvatske strukovne škole, smatra da su „strah od novih tehnologija (strah od nepoznatog), manjak informatičko komunikacijskih vještina, previše novih informacija, nejasni ili previsoki obrazovni ciljevi, nejasna svrha učenja, neangažiranost mentora (nedostatak poticaja, spora online komunikacija, spora povratna informacija) te nedostatak praktičnog rada glavni demotivirajući faktori u strukovnom obrazovanju”.  Ona savjetuje “što je manje moguće teorijske nastave i više specifičnih sadržaja koji se odnose na strukovno područje”.

U ovom modulu razmislit ćete o mogućim demotivirajućim faktorima zajedno s drugim polaznicima. U obzir uzmite sljedeće kategorije:

  • tehnologija
  • samovrednovanje
  • organizacija tečaja
  • alati
  • međuljudski faktori; komunikacija
  • samoorganizacija
  • cilj i očekivanja
  • prioriteti
  • povratna informacija

 

Last modified: Friday, 6 June 2014, 1:18 PM