Učenje u Modulu 5

Cilj ovoga modula je objasniti složene mehanizme koji motiviraju i demotiviraju polaznike online obrazovnih programa s naglaskom na strukovno obrazovanje. 

Nakon ovoga modula moći ćete:

  • izdvojiti  faktore koji utječu na razinu motivacije polaznika e-tečaja 
  • odabranim metodama poticati aktivnost polaznika

Tijekom ovoga modula očekujemo da ćete:

  • ispuniti tablicu demotivirajućih faktora u Google dokumentima (zajedno s drugim polaznicima)
  • objaviti najmanje 5 poruka na forumu
  • napisati kratki osvrt na modul
  • objaviti dokaze o provedenim aktivnostima za Modul 5 u tablici kompetencija
Last modified: Thursday, 23 October 2014, 3:37 PM