5.2. Motivirati polaznike tečaja

Niže ćete naći popis ljudi koji su polaznici vašeg hipotetskog tečaja. Ponekad, iz raznih razloga, njihova motivacija nije na optimalnoj razini. Vaš zadatak je da sastavite kratku motivacijsku poruku za pet polaznika tečaja  koje ćete odabrati s popisa. Kod nekih postoje razlozi za pohvalu, kod drugih za prigovore, no uvijek je važno da polaznik bude bolje motiviran za učenje. Idite na forum modula i objavite svoje poruke. Diskusije su nazvane po imenima osoba. Nakon objave poruka moći ćete vidjeti poruke drugih polaznika ukoliko su ih već objavili.

 • Ivana vam je nedavno napisala e-mail. Kaže da je tema tečaja vrlo zanimljiva, no da joj se ne sviđaju pojedini elementi. Konkretno, smatra da je tečaj preopterećen teorijom. Po njenom mišljenju tečaj bi mogao biti i bez teorije. Ona se na tečaj prijavila kako bi stekla praktične vještine. Naglašava važnost praktičnog rada u strukovnom obrazovanju i htjela bi učiti na taj način. Nadalje, neki elementi tečaja nisu dovoljno usklađeni s općim ciljevima tečaja. Tečaj se ne može mijenjati dok traje, no možda možete uvjeriti Ivanu da svejedno može profitirati iz tečaja?

 • Ana je već jasno dala na znanje da joj nije ugodan rad na računalu. Ona ima preko 50 godina i većinu života provela je bez računala. Sad ga je prisiljena koristiti jer se danas to jednostavno ne može izbjeći, no vrlo joj je teško. Zna koristiti elektroničku poštu i tražilice, no to je otprilike sve. Prvi puta sudjeluje u e-tečaju i nije sigurna može li se nositi s time. Uvjerite Anu da nepoznavanje tehnologije neće biti prepreka za završavanje tečaja.

 • Robert je od samog početka bio pun vjere u tečaj. Prva 2-3 tjedna bio je vrlo aktivan i puno je doprinosio. Zatim se počeo sve rjeđe prijavljivati, a kad se i prijavi, nije vrlo aktivan. Saznajte koji je razlog za ovu nisku razinu motivacije i pokušajte ga stimulirati.

 • Maja radi sistematično, no rezultati njezinog rada nisu zadovoljavajući. Imate dojam da ne ulaže puno truda u svoj rad. Njeni radovi su slabi, a predložena rješenja jednolika i nekreativna. U diskusijama na forumu obično daje uobičajene standardne odgovore, ponekad tek toliko da podrži druge ljude. Mobilizirajte Maju da radi bolje bez da obezvrijedite njezin prethodni rad.

 • David od početka nije bio vrlo aktivan na tečaju. Bio je prisutan, no nije doprinosio mnogo u usporedbi s drugim polaznicima. U zadnje vrijeme u diskusiji na forumu bio je zanimljiv, no nije govorio o temi. Kad ste mu to napomenuli, odgovorio je da, po njegovom mišljenju, nije jasno što se od njih očekuje na tečaju. Nema smjernice i nije siguran što treba raditi. Pomozite Davidu da riješi svoje nedoumice.

 • Franu ne nedostaje motivacije. Ponekad vam se čini da je čak previše motiviran. Zadaće predaje puno prije krajnjeg roka, postavlja puno pitanja i želi naučiti što je moguće više. To nije problem, no jednako aktivan je i na forumu. Prvi objavljuje postove na svakoj temi, objavljuje jako puno dugačkih postova i komentira većinu postova drugih polaznika. Imate dojam da to demotivira ostale članove grupe. Niste sigurni da li ih on ugrožava ili iritira ili misle da će on sve odraditi, no činjenica je da su ostali manje aktivni u diskusijama. Pokušajte primiriti Frana, a da ga ne povrijedite i da se ne povuče u potpunosti s a foruma.

 • Marija je najbolji polaznik tečaja. Aktivna je i kompetentna. Međutim, u posljednje vrijeme manje sudjeluje nego inače. Kad ste je upitali zašto, odgovorila je da je već sudjelovala u sličnim tečajevima te da joj je većina materijala ili poznata ili prelagana. Pronađite rješenje da se ne počne dosađivati.
 • Eva se morala prijaviti na tečaj zbog dokvalifikacije, a uz tu radi puno radno vrijeme. Vrlo je aktivna, pokazuje iskrenu zainteresiranost i doprinosi na konstruktivan način. Međutim, primjećujete da protokom vremena ima sve manje energije i manje doprinosi. U dopisivanju s vama i drugim polaznicima daje naslutiti da joj postaje sve teže držati korak s tečajem i istovremeno raditi puno radno vrijeme. Razmislite kako da pomognete Evi da se bolje organizira ili smanji opterećenje  i predložite joj rješenje.

 • Tomislav se nije istaknuo tijekom tečaja. U osobnom doprinosu i zadaćama ispoštuje zahtjeve, no nije osobito dobar. To se promijenilo  tijekom zadnje diskusije na forumu. Tomislavova poruka je bila izuzetno pronicava, umjesna i kreativna. Mnogo se moglo naučiti iz te poruke. Želite da ovakva poruka bude pravilo, a ne iznimka,  u Tomislavovom angažmanu. Iskoristite ovu poruku da ga motivirate u budućnosti.

 • Ida se iskreno trudi tijekom tečaja, osim u aktivnostima koje zahtijevaju suradnju s drugim polaznicima. Ne doprinosi mnogo u diskusijama i grupnom radu. Želite saznati zašto Ida ne surađuje dobro s drugima i to promijeniti.

 • Jan se nije dobrovoljno prijavio na tečaj. To je zahtijevao njegov poslodavac. Imate dojam da mu se to nimalo ne sviđa. Daje naznake, ponekad vrlo otvoreno, da mu se tečaj ne sviđa i ne zadovoljava njegove potrebe. Bojite se da bi svojim stavom mogao utjecati i na motivaciju drugih polaznika. Pokušajte uvjeriti Jana da bude produktivniji..

Vrijeme za izvršenje zadatka: 2 sata i 30 minuta.