10.1. Procijeniti vrijeme potrebno za rad

Za izradu ovog tečaja procijenili smo da će za učenike biti potrebno oko 4 sata rada tjedno. Vrijeme je raspoređeno na pojedine aktivnosti i module, a u skladu s tim su birani materijali i izrađivane aktivnosti.

Prodiskutirajte jesu li naše procjene bile točne. Ako smo pogriješili, koje su aktivnosti krivo procijenjene. Koliko ste vremena vi potrošili na tečaj? Zbog kojih ste razloga morali raditi manje ili više nego što smo mi procijenili? Koje zaključke ste izvukli za ubuduće?

Objavite svoja opažanja na forumu.

Vrijeme za izvršenje zadatka: 45 minuta.