Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom je od iznimne važnosti za mentora online tečaja. E-moderator se suočava sa specifičnim izazovima: mora kombinirati realan život s online dužnostima. Donji tekst govori o strategijama planiranja online aktivnosti za mentore.

Iako se e-učenje opisuje kao aktivnost koja traje 24 sata na dan, to ne znači da vi trebate biti dostupni sve to vrijeme. Vaš zadatak je da odlučite koliko vam vremena treba za postizanje ciljeva tečaja.

FAZA IZRADE

Odredite koliko vremena (u danima i tjednima) trebaju polaznici, a koliko vi posvetiti tečaju. Uzmite u obzir svoju motivaciju, ali i vanjske faktore, kao što su kombiniranje online rada s offline dužnostima ili praznicima. Kriva procjena potrebnog vremena je jedna od najčešćih pogrešaka koja vodi do nezadovoljstva i još više rada. Koristite alate koji vam mogu pomoći, poput kalendara, i planirajte unaprijed.

  • Utrošite vrijeme na pripremanje podrške: doći će do određenih problema, no njih možete predvidjeti. Potrošite nešto vremena za pripremanje podrške polaznicima (npr. Vodič kroz tečaj, Najčešća pitanja te dobro isplaniranu strukturu tečaja i elemente). To može znatno smanjiti broj pitanja i primjedbi, a time ćete uštedjeti na vremenu. Ako radite više izdanja tečaja, ovaj utrošak vremena će vam se višestruko isplatiti.

  • Kreirajte sadržaje koji se mogu ponovo koristiti. Arhivirajte komentare, npr., sažetke forumskih diskusija. Nikad ih nećete moći koristiti u istovjetnom obliku, no neke dijelove sigurno možete iskoristiti. Ogledan primjer ponovo iskoristivog sadržaja je i Vodič kroz tečaj.

FAZA VOĐENJA

  • Radite sistematično.  Redovito odgovarajte na poruke (2 dana maksimalno). Ako čekate da svi odgovore, ovo vrijeme se može produžiti, no vi morate redovito odgovarati. Podijelite posao na manje dijelove koje ćete lakše ispuniti i vi i učenici.

  • Motivirajte polaznike da rade sistematično kako bi svi imali koristi. Ako svi na vrijeme predaju zadaće i sudjeluju u diskusiji, vi ćete moći napraviti vrednovanje u jednom pokušaju. Nećete se morati vraćati na ono što su drugi već napisali kako bi dali povratnu informaciju nekome tko kasni.

  • Redovito budite online. Možete iskoristiti slobodno vrijeme tijekom vašeg dnevnog rasporeda.

  • Naučite vladati alatima. Koristite softver koji dobro poznajete. Koristite aplikacije koje ubrzavaju vaš rad (npr., tražilice, e-mail filtere i obavještavanje preko foruma)

  • Vježbajte pisanje, to je veći dio posla mentora. Pripremite standardne poruke ako često vodite tečajeve.

  • Formirajte grupu. Time povećavate svoju i učinkovitost polaznika. Ako je grupa aktivna, manje truda će vam trebati u organizaciji njihovog rada. Moguće je da će sami riješiti svoje probleme i prije vašeg upletanja.

Last modified: Monday, 11 November 2013, 12:32 AM