Učenje u Modulu 10

Cilj ovoga modula je da polaznici steknu vještine organizacije vlastitog rada kao mentora e-tečaja sa strukovnom tematikom, te da razviju vještine samovrednovanja. Ovo je također i modul u kojem ćemo sistematizirati cijeli tečaj.

Nakon ovoga modula moći ćete:

  • objasniti uloge i kompetencije mentora online tečaja
  • organizirati vođenje tečaja e-učenja (e-tečaja)
  • vrednovati vlastite vještine vođenja
  • vizualizirati podatke o vlastitom napretku

Tijekom ovoga modula očekujemo da ćete:

  • pročitati radne materijale za modul
  • prakticirati i uspoređivati svoje vještine mentora tečaja e-učenja
  • objavljivati grafikone s komentarima
  • vrednovati svoj napredak
  • odabrati dokaze i ispuniti tablicu kompetencija za Modul 10
  • napisati kratki osvrt
Last modified: Thursday, 23 October 2014, 3:39 PM