Uvod: Uloga mentora

Samostalno učenje, bez nekog da vas podrži, odgovori na pitanja ili podijeli ideje s vama, je teško. Određenu podršku možete očekivati od kolega, međutim prisutnost mentora je ključna u online učenju. Uloga mentora se razlikuje od one koju nastavnik ima u tradicionalnoj učionici. Uloga stručnjaka s boljim poznavanjem teme je samo jedna od uloga koju online mentor ima. Mentor ne služi samo za prenošenje svog znanja, već prije svega da stvori prostor s aktivnostima i nastavnim materijalima koji će pomoći polaznicima u razvijanju kompetencija. Usvajanje kompetencija je osobito važno u poučavanju strukovnih predmeta u kojima polaznici moraju steći praktične vještine, operativno znanje i postati stručni za određeno područje rada.

Gilly Salmon, stručnjak za e-učenje (više o njenom djelovanju pročitajte na stranici All Things in Moderation), identificira pet glavnih područja kompetencija moderatora. Svi ti elementi su uključeni i u upitnik za samovrednovanje moderatora u modulu 1 .

 • Razumijevanje online procesa. Svijest da učenje preko Interneta zahtijeva ponešto drukčiji pristup nego što smo navikli u tradicionalnoj učionici. Sposobnost prilagođavanja tradicionalnog oblika poučavanja u drugačijem kontekstu. Znati kako koristiti specifične prednosti i kako se nositi s ograničenjima online okruženja.

 • Tehničke vještine, odnosno, upoznatost s alatima i k tome, sposobnost pronalaženja tih alata koji mogu biti korisni u e-učenju. U e-učenju možete koristiti puno aplikacija i servisa koji uopće nisu kreirani u obrazovne svrhe. Međutim, na vama je da otkrijete njihov potencijal.

 • Online komunikacija. Svijest o komunikaciji s vremenskim odmakom i o razlikama od komunikacije licem-u-lice. Sposobnost prirodnog i učinkovitog komuniciranja.

 • Kompetencije za područno znanje. Znati gdje pronaći najbolje nastavne materijale za definirane ciljeve učenja u tečaju i razinu težine aktivnosti.

 • Osobne kompetencije. Pozitivan stav i motivacija za rad i usavršavanje u moderiranju e-tečajeva. Nema smisla uključivati se u projekt ako se nećete tome posvetiti.

Alternativno, četiri glavne uloge mentora (moderatora):

  • Pedagoška uloga: podrška u procesu učenja, a ne u „prenošenju“ znanja u glave polaznika. Specifični zadaci su:

   • davanje smjernica
   • davanje povratne informacije
   • davanje savjeta
   • pristupačnost
   • motivacija
   • omogućavanje interakcije između učenika i materijala tečaja
   • nadgledanje diskusija, otvaranje ili moderiranje diskusija

  • Tehnička uloga: da bi bio sposoban i učinkovito sudjelovati u tečajevima e-učenja, mentor mora posjedovati osnovne vještine uporabe računala, Interneta te rada u virtualnom nastavnom okruženju. Mentor pruža tehničku podršku osobito u početnim fazama tečaja, pomaže kod prijave i istraživanja nastavnog okruženja .

  • Organizacijska uloga. U e-učenju je naglašeno neovisno djelovanje i inicijativnost učenika, no to ne znači da ih treba prepustiti njima samima. Mentor treba polaznicima pomagati u razvijanju vještina potrebnih za samostalnu organizaciju i provedbu rada, kao i podupirati razvoj nastavnog okruženja, kao što su formiranje grupe, upoznavanje, itd. Specifični zadaci su:

   • nadgledanje aktivnosti polaznika
   • osobno kontaktiranje onih koji su predugo neaktivni
   • pomoć onima koji moraju nadoknaditi propušteno
   • postavljanje i provođenje vremenskih rokova
   • organizacija rada na sučelju (uvođenje reda u diskusijama na forumu, rješavanje logističkih problema, itd.)

  • Socijalna funkcija. Učenje je obično socijalna aktivnost, kao i u našem tečaju. Temelji se na komunikaciji. Zato je jedna od najvažnijih funkcija mentora tečaja socijalizacija, nagnati potpune strance da učinkovito komuniciraju u online okruženju. Te stvoriti dinamičnu grupu pojedinaca koji ravnopravno uče. Sigurno i prijateljsko nastavno okruženje nagnat će polaznike da razmjenjuju mišljenja, iskustva i znanja s drugima.

U strukovnom obrazovanju metode mentora također uključuju i učenje kroz razgovor, učenje kroz rješavanje realnih problema, istraživačko učenje, demonstracije stručnjaka i predavanja. Proces usvajanja određene vještine i stjecanja kompetencija obilježen je i principom pokušaja i pogrešaka koji često susrećemo i u rješavanju pravih životnih problema.

Uloga mentora u strukovnom obrazovanju, između ostalog, uključuje:

 • naglasak na radno mjesto kako bi se stvorio suvisao kontekst učenja u kojem su problemi povezani za kontekst nekog radnog mjesta.
 • poticanje “hands on” i interaktivnih pristupa nastavnim aktivnostima da bi učenici bili upoznati s procesima učenja, ali i primjene znanja.
 • Stvaranje prilika za kolaboraciju i dogovaranje učenika u određivanju nastavnih i procesa vrednovanja.
 • Poimanje učenika kao “koautora” novih znanja i vještina.
 • Uviđanje da su prethodna životna iskustva učenika dragocjeni temelji  za gradnju novih znanja i vještina (iako mogu nametati i ograničenja). (Smith, P., Blake, D., 2005)

 

Osim kreiranja tečaja, zadatak mentora u strukovnom tečaju e-učenja je i da osigura ove uvjete u online okruženju također.

 

Last modified: Monday, 11 November 2013, 12:26 AM