2.1. Izravno zadavanje udaljenosti

1. Izravno zadavanje udaljenosti

ORTHO

Kada koristimo izravno zadavanje udaljenosti potrebno je odrediti hvatište linije (klikom ili unosom koordinate), usmjeriti miša u određeni pravac, unijeti duljinu linije i završiti sa ENTER.

Za linije paralelne sa X ili Y osi potrebno je uključiti ORTHO u statusnom retku!

POLAR

Kada crtamo i linije koje nisu paralelne sa X ili Y osi uključiti ćemu opciju POLAR u statusnom retku.
Postavke za polarno praćenje određuju se tako da iznad gumba POLAR pozovemo brzi izbornik (jedan klik desne tipke miša) i opciju Settings. U polju Increment Angle odredimo korak (u stupnjevima).